A Real Academia de Medicina de Galicia vén de facer pública a concesión dos seus premios de investigación científica correspondentes á convocatoria 2022.

Queremos destacar o Premio Previsión Sanitaria Nacional (PSN) dotado con 4.500 € ao mellor traballo sobre “Humanidade e Práctica Profesional” (aspectos humanísticos da profesión médica tanto desde o punto de vista científico como na actividade clínica).

Foi premiado ao traballo titulado: “O Médico Rural, custodio da saúde na sociedade” da autoría do doutor José Manuel Lage Parente, Médico de Familia, coa colaboración do doutor Roberto Fernández Álvarez, Médico de Familia. Obra presentada dende o Museo do Médico Rural de Maceda e dotación que se destinará ao mantemento do dito Museo.

Paralelamente, tamén foi recoñecido cun Segundo Premio (mención de honra) a obra titulada: “A medicina narrativa na quinta era da medicina” cuxo autor é o doutor Francisco Javier Barón Duarte, Oncólogo do CHUAC.

O principal galardón, o premio Fundación “Barrié”, dotado con 10.000 € e o nomeamento de Académico correspondente ao mellor traballo de temática libre, en ciencias médicas con aplicación clínica, recaeu no traballo titulado: “Cambios no N.Glycoma sérico. en relación coa idade e o sexo. Patróns asociados á comorbilidade”, da autoría dos Drs. Arturo González Quintela, Xefe da Sección de Medicina dos Hospitais Universitarios e Universitarios de Santiago de Compostela. Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Oscar Lado Baleato, Investigador da Universidade de Santiago de Compostela. Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Manuela Alonso Sampedro, Investigadora do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e Francisco Gude Sampedro, Profesor Asociado do Médico Universitario e de Ingreso, Hospitais Universitarios e Universitarios de Santiago de Compostela. Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago de Compostela.

Concedeuse un Segundo Premio (mención de honra) ao devandito premio polo traballo titulado: “Complicacións e grao de dificultade na intubación orotraqueal na UCI pre.post-introdución dun protocolo de intubación de pacientes críticos baseado no videolaringoscopio C.Mac” , cos seguintes autores Drs. Manuel Taboada, Xavier Almeida, Francisco Aneiros, Esteban Ferreiroa, Sonia Veiras e Teresa Seoane-Pillado. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Servizo de Anestesioloxía e Reanimación.

Premio Fundación Centro Oncolóxico de Galicia “José Antonio Quiroga y Piñeyro”, dotado con 6.010 € ao mellor traballo sobre un tema de investigación oncolóxica non básica de interese científico-social-sanitario.

Foi premiado polo traballo: “Eficacia e seguridade da inmunoterapia en pacientes con tumores dixestivos con perda de expresión de proteínas reparadoras ou inestabilidade de microsatélites na práctica clínica habitual”, asinado polos Drs. Nieves Martínez Lago, Oncóloga do Hospital “Arquitecto Marcide” de Ferrol. e Rafael Varela Ponte, especialista en Radiodiagnóstico.

Entrega de Premios

Os devanditos Premios entregaranse na Solemne Inauguración do Curso 2023, que terá lugar o 27 de xaneiro de 2023 (venres) do presente curso ás 19.00 horas na sede da Real Academia de Medicina, no C / Durán Loriga.10. A Coruña.