Exposición en Maceda

Cartel Festas de Maceda 2022

Organizado polo Museo do Médico Rural en colaboración co Concello de Maceda organizase unha exposición baixo o título: “Historia da Medicina Rural Galega”.

Nela, a traves de paneles informativos faise un percorrido pola medicina rural.

Empezando por unha presentación do museo do Médico Rural, que se atopa xusto no andar inferior a exposición, e seguindo polos aspectos que definen a un médico rural.

O consultorio e con que medios contaban, o Cabás médico e o instrumental en xeral, a hixene no rural, a atención dos nenos, as diferencias xeneracionais, a evolución das farmacias, e un amplo “viaxe” pola medicina do século XX.

Pódese visitar dende o 27 de xuño ó 9 de setembro de 2022 no Salón de Actos do Concello de Maceda en horario de 9:00 a 14;:30 h

Acceso Libre e Gratuito.