Contamos no Museo coa visita do persoal sanitario da Comarca de Maceda.