Previsión Sanitaria Nacional (PSN), a Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) e a Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia uniron esforzos para erixirse en fundadores-promotores dunha nova insstitución: a Fundación del Museo Do Médico Rural. Trátase dunha iniciativa que nace da man da Asociación do Museo do Médico Rural de Maceda (Ourense) creada en 2019 polo doutor José Manuel Lage co obxetivo de reconocer a inmensa labor desenrrolada polos profesionales da Medicina Rural.

Julio Ancochea, presidente de Asomega; Miguel Carrero, presidente de PSN; e Martelo Villar, presidente
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia firman o acordo na sede de PSN en Madrid.

Entre os fins fundacionais da nova institución destacan o fomento e desenvolvemento da excelencia na actividade do médico rural e a xestión da memoria destes profesionais.

Do mesmo xeito, preténdese contribuír á extensión dos conceptos de calidade, excelencia e humanización entre os profesionais da medicina, facendo especial fincapé no ámbito da medicina rural, así como promover a formación e a xestión do coñecemento entre os profesionais. Para iso, prevese que a fundación desempeñe un papel activo na organización e promoción de congresos, cursos, xornadas ou premios relacionados coa humanización, a calidade e a busca da excelencia no exercicio profesional. Así mesmo, a esta fundación poderán sumarse outras entidades, públicas ou privadas, cuxa colaboración contribúa a promover os fins fundacionais da mesma.

Julio Ancochea, presidente de Asomega; José Manuel Lage, director do Museo do Médico Rural; e
Filemón Rodríguez, consejero de PSN, en Trives (Ourense), ultimando os detalles do acordo para poñer
en marcha a nova fundación.

Os firmantes de este acordo foron, por parte da Asociación do Museo do Médico Rural, José Manuel Lage; por PSN, Miguel Carrero; por Asomega, Julio Ancochea; e pola Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, Martelo Villar