Crease a “Asociación Museo Do Médico Rural de Maceda” como organización de natureza asociativa e sen ánimo de lucro.

Asociacion Museo Medico Rural Maceda
Asociacion Museo Medico Rural Maceda

A Asociación crease cos seguintes fins:

  1. Difusión da figura do médico rural.
  2. Dar a coñecer a súa historia
  3. Promover a saúde do medio rural
  4. Realizar estudios sobre os nosos médicos rurais

Para levar a cabo os seus fins, a asociación poderá organizar as seguintes actividades:

  1. Visitas ó museo
  2. Difusión das actividades a través da páxina web.
  3. Charlas divulgativas de saúde en centros sociais e educativos (colexios, institutos, etc…)
  4. Creación dun premio sobre estudios relacionados coa medicina rural.